Försvarsmakten som arbetsgivare!

Att arbeta i Försvarsmakten handlar inte bara om att lösa militära uppgifter. I myndigheten finns också en stor andel civilanställda – allt från mekaniker, administratörer och tolkar till jurister, informatörer och sjukvårdspersonal. Inte sällan ingår också dessa kompetenser i Försvarsmaktens fredsfrämjande och fredsframtvingande insatser på olika platser i världen.

Av Försvarsmaktens 25 000 tillsvidareanställda har omkring 7 000 en civil tjänst. Det finns många yrken representerade hos oss. Du kan arbeta med allt från administrativa tjänster inom ekonomi, personal, logistik, utbildning och information till tjänster inom teknik, vård och service. Vi behöver såväl ingenjörer och ekonomer som läkare, kockar och musiker.

Den vanligast förekommande anställningsformen för civila tjänster är tillsvidareanställning. Precis som alla anställda inom Försvarsmakten omfattas du av våra generösa förmåner. Bland annat har du rätt att träna på arbetstid.


Kom till What Works den 22 mars och få reda hur du ska gå till väga för att du ska få dessa möjligheter!

 

Källa: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/

Foto: Mattias Nurmela/Combat Camera/Försvarsmakten