Jessica Lot

forsvarsmakten

Jessica Lot

Försvarsmakten som vilket annat jobb som helst. Nästan

Foto: Marie Rosenquist/Combat Camera/Försvarsmakten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter. Vår främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och värna om landet. Vår uppgift är också att försvara den svenska demokratin – vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Det gör vi genom att öva och genomföra militära operationer dygnet runt, året runt på marken, i luften och till sjöss.

För att vi ska kunna genomföra våra uppgifter och militära operationer dygnet runt behöver vi kompetent personal till armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.

Kom och prata med oss i vår monter och lyssna gärna på vår föreläsning för att veta mer om vägen in i Försvarsmakten.