Göinge Utbildningscenter ger dig möjligheter att studera på det sätt som passar dig.

Göinge Utbildningscenter, GUC,  kommer också att stå som utställare på mässan den 21 mars. GUC ligger i Sibbhult i nordöstra Skåne och är en ungdoms- och vuxenskola. Gymnasieutbildningen erbjuder introduktionsprogrammen och gymnasiesärskola och vuxenutbildningen erbjuder både teoretiska kurser, yrkesutbildningar, och särskild utbildning för vuxna. SFI ligger i våra nyöppnade lokaler i Hanaskog.

Skolan har många duktiga pedagoger som brinner för sitt yrke. Modern teknik som Chromebooks, iPads och datorer är en naturlig del av undervisningen.