WHAT WORKS

What Works är en jobb- och utbildningsmässa där yrket är i fokus. Mässan anordnas för tredje året i rad av Hässleholms kommun på Norra Station i Hässleholm.

Syftet med mässan är att ge besökarna möjligheten att träffa arbetsgivare på plats som har rekryteringsbehov samt utbildningsanordnare som presenterar sina utbildningar. Målsättningen är att få ut fler i jobb eller studier. Syftet är även att ge företag och utbildningsanordnare möjligheten att träffa framtida medarbetare eller studenter.

Hässleholm är en knutpunkt i centrala Skåne med ett växande näringsliv vilket gör What Works till en naturlig mötesplats för företag, utbildningsanordnare, kommun och besökare.

Helén Clargården

Projektledare
helen.clargarden@hassleholm.se

Birgitta Hörberg

Projektmedarbetare & Mässvärd

Rasmus Bergkvist

Projektledare
rasmus.bergkvist@hassleholm.se

Carina Sundberg

Mässvärd

norra station, hässleholm
kommun