Region Skåne – arbete inom vården.

Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med runt 34 000 anställda. De ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Deras gemensamma värderingar – välkommande, drivande, omtanke och respekt – ligger till grund för deras verksamhet.

Inom Region Skåne finns över 100 olika yrkesgrupper representerade. De flesta jobbar inom sjukvård men det finns även statsvetare, kulturvetare, trafikplanerare och världsledande forskare.

Är du intresserad av att arbeta inom vården? Besök Region Skånes monter för att veta mer!