Samarbetspartner

Syftet med What Works är att få ut fler i jobb eller studier, men även att ge företag och utbildningsanordnare möjlighet att träffa framtida medarbetare eller studenter. Kommunen vill ta ett ansvar för att få ut fler i sysselsättning och för att lyckas med detta måste vi göra det tillsammans.

Arbetsförmedlingen har varit en viktig samarbetspartner sedan starten av What Works 2016. Tillsammans kan vi erbjuda en mötesplats för företag, utbildningsanordnare, kommun och besökare där vi hoppas på att företag kan hitta rätt kompetens, men även att fler kommer ut i sysselsättning i form av arbete eller utbildning. Det är en utmaning att para ihop rätt arbetsgivare med rätt kompetens eftersom där är ett glapp mellan det som arbetsgivaren efterfrågar och kompetensen som de arbetssökande har. Därför krävs det någon form av utbildning.

Tillsammans kan vi göra What Works till en naturlig mötesplats för företag, utbildningsanordnare, kommun och besökare. Tillsammans kan vi knyta nya kontakter och diskutera kompetensförsörjning inom näringslivet!