Träffa studie- och yrkesvägledarna på What Works!

Varför ska du träffa studie- och yrkesvägledarna på What Works?

Här kan du som har frågor om utbildning och arbete få hjälp och stöd. Du kanske behöver stärka din kompetens genom vidareutbildning, ändra inriktning eller komplettera betyg inför framtida studier?

De hjälper dig när det gäller val av studieväg och yrkeskarriär!