What Works 2018

Vi är redan igång med arbetet inför nästa års What Works-mässa som kommer att arrangeras tisdagen den 20 mars, kl. 10.00-14.00 på Norra station, Hässleholm.        Nu har ni som företag och utbildningsanordnare möjlighet att anmäla er till What Works 2018.

What Works är en mässa med fokus på rekrytering och utbildning. Genom att delta på mässan kan ni som företag och utbildningsanordnare få kontakt med framtida medarbetare eller studenter. Ni får även möjlighet att presentera er verksamhet för besökarna och diskutera lediga tjänster eller utbildningar.

Hässleholm är en knutpunkt i centrala Skåne med ett växande näringsliv vilket gör What Works till en naturlig mötesplats för företag, utbildningsanordnare, kommun och besökare.

Klicka här eller gå in under anmälan för att säkra er plats redan idag!