Aptean – ett internationellt företag med kontor i Hässleholm

Aptean är en av utställarna på årets What Works-mässan den 21 mars. Det är ett internationellt IT-företag med mer än 1500 anställda som utvecklar mjukvarulösningar för olika branscher.
I Sverige är företagets fokus programvara för logistik och kontoret i Hässleholm är kompetenscentrum för utveckling, implementation och support av standardsystemet för lagerverksamheter, IMI Warehouse Management (iWMS).

Apteans kunder är företag som ser effektiv och dynamisk logistik som en av deras viktigaste konkurrensfördelar, och de har kunder både inom Sverige och internationellt. Några exempel på lagersystemkunder är Schenker Logistics, Bergendahls, Systembolaget, NorgesGruppen, Norsk Medisinaldepot och Pepsico/Walkers.

Kom och träffa Aptean på mässan och bekanta dig mer med företaget.