Arbetsmarknadsenheten skräddarsyr ditt arbetssökande efter dina egna mål.

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Hässleholm arbetar för att aktivt motverka arbetslösheten i Hässleholms kommunen genom praktikförberedande insatser, vägledning och flexibla samarbetslösningar mellan arbetssökande, arbetsgivare och myndigheter. De fungerar som en länk mellan arbetssökande och näringslivet i Hässleholm och ansvarar för alla praktikplatser inom kommunens olika förvaltningar och bolag.

Arbetsmarknadsenhetens målsättning är att skräddarsy individuella lösningar för att hjälpa dig som arbetssökande att komma vidare mot dina egna mål.  Undersökningar visar att hela 95% av deltagarna tycker att deras jobbförberedande aktiviteter är bra eller mycket bra. Nästan 90% av de arbetssökande anser att de har kommit ett steg närmare sitt mål genom deras aktiviteter och att dessa har gett dem ökade möjligheter till arbete.

Vill du veta hur Arbetsmarknadsenheten kan hjälpa dig i ditt arbetssökande?

Besök dem vid deras monter på What Works!