Backebo – utställare på What Works.

Backebo är ett profilboende för personer med demenssjukdomar och har en salutogen inriktning och är en del av Team:Olivia.
Hos oss bor både yngre (under 65 år) och äldre (över 65 år) med demens och vi ger den omvårdnad man behöver utifrån sina särskilda behov.
Vi har 27 platser fördelar på 3 enheter, där man bor i större eller mindre boendegrupper, mellan 1-13 beroende utifrån det man mår bäst av.
Vår omvårdnadspersonal ger omvårdnad och egen tid och sociala aktiviteter och är specialiserade på personcentrerad omvårdnad enligt nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar.
Hos oss är anhöriga 100 % nöjda och vi är stolta över vår insats för våra boende, och hoppas på fler nya engagerade medarbetare.

Vill du veta mer? Välkommen att träffa Backebo på mässan.