SiS kommer att öppna nytt ungdomshem.

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård. De ger vård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

SiS ungdomshem Hässleholm är beläget på Finjagatan i Hässleholm. Inom de närmaste åren kommer ett nytt ungdomshem att byggas här. SiS har ett stort rekryteringsbehov.
När det är färdigbyggt kommer uppemot 80 personer att nyanställas.
Personalen de söker är behandlingsassistenter, lärare, psykologer och sjuksköterska.

Välkommen att höra SiS berätta mer om deras ungdomshem och rekryteringsbehov på mässan den 21 mars.