TYA – jobb inom transport.

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Deras verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. Verksamheten bedrivs mot företag anslutna till TYA genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. TYA anslutna företag är verksamma i transportbranschen men inom olika områden som åkeri, taxi, terminal, flyg, miljö, hamn/stuveri, petroleum samt däck. TYA-skolan är transportsektorns egen utbildningsarrangör. De anordnar arbetsmiljöutbildning och yrkesfortbildning på många olika områden och för olika personalkategorier.

Är du intresserad av att veta mer om TYA? Besök deras monter på What Works.
Lars Johansson från TYA kommer även att hålla i ett seminarium som du kan lyssna på klockan 16.00 i aulan.