Vad vill du?

Du måste inte veta vad du vill!

Within är en mötesplats där du som ungdom i åldern 15–25 år kan få hjälp med att ta ditt första, sista eller avgörande steg i riktning mot arbete eller studier. Du får rådgivning och tips utifrån dina egna mål. Inga krav ställs. Det enda du behöver är viljan till förändring.

Within erbjuder studiestöd, vägledning, samtal, studiebesök, arbetssökning, gruppaktivitet och möjligheten att fika och umgås. Alla träffar är unika och formas utav dig och personalen på Within.

Är du i åldern 15-25? Går inte i skolan? Tagit studenten men saknar fullständiga betyg? Inte arbetar? Besök Within på What Works så får du veta mer!