Vägen in till Försvarsmakten

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter. Deras främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och värna om landet. Deras uppgift är också att försvara den svenska demokratin – vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Det gör de genom att öva och genomföra militära operationer dygnet runt, året runt på marken, i luften och till sjöss.

För att Försvarsmakten ska kunna genomföra deras uppgifter och militära operationer dygnet runt behöver de kompetent personal till armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet. Kom och prata med Försvarsmakten i deras monter och lyssna gärna på deras föreläsning för att veta mer om vägen in i Försvarsmakten.